Mô tả sản phẩm:

- Hãng sản xuất: Littmann - Mỹ

3M ID  (Stock #)

Products Description in English

Products Description in Vnese

UOM

VAT%

Pricing Type

 

 

 

 

 

 

 

 

 End user

 LITTMANN STETHOSCOPE - ỐNG NGHE LITTMANN

 

 

 

 

 

 Littmann Master Cardiology

 

 

 

 

 

 

70200561911

2160 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope Black 27"

2160 Ống Nghe Littmann Master Cardiology Black

Each

5%

Price 

 Liên hệ

70200628850

2163 3M Littmann Master Cardiology Stethoscope Burgundy 27"

2163 Ống Nghe Littmann Master Cardiology Burgundy

Each

5%

Price 

 Liên hệ