Kim Khâu

Quy cách:

 • Hộp/ 100 gói
 • Hộp/ 50 gói

Size:

 • 3/8 tròn 5*14
 • 3/8 tam giác 5*14
 • ½ tròn 7*17
 • ½ tam giác 7*17
 • ½ tròn 8*20
 • ½ tam giác 8*20
 • ½ tròn 9*24
 • ½ tam giác 9*24
 • ½ tam giác 10*34
 • ½ tam giác 13*34

Xuất sứ: China