Dao Mổ:

Quy cách: Thùng/50 hộp

Size: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23

HSX: Doctor

Xuất sứ: Ấn Độ