Bóng Hồng Ngoại – Bóng Cực Tím

Quy cách:

  • Bóng đèn hồng ngoại: Thùng/ 20 hộp
  • Bóng đèn cực tím 1.2: Thùng/ 25 hộp
  • Bóng đèn cực tím 4.5: Thùng/ 25 hộp
  • Bóng đèn cực tím 6.0: Thùng/ 25 hộp
  • Bóng đèn cực tím 9.0: Thùng/ 25 hộp

HSX: Greetmed

Xuất sứ: China