Bộ Đặt Nội Khí Quản

Quy cách: Thùng/ 10 Bộ

HSX: Everbest

NSX: Pakistan