Băng Bó Bột

Quy cách:

  • Bột bó 3in: Thùng/ 144 cuộn
  • Bột bó 4in: Thùng/ 72 cuộn
  • Bột bó 5in: Thùng/ 72 cuộn
  • Bột bó 6in: Thùng/ 72 cuộn

HSX: Greetmed

Xuất sứ: China